Synes at vores medarbejdere er venlige og imødekommende

Af vores patienter synes at hygiejnen er af høj standard

Vores patienters gennemsnitlige tilfredshed i 1. kvartal 2019

Synes at vores medarbejdere er venlige og imødekommende

Af vores patienter synes at hygiejnen er af høj standard
Vores patienters gennemsnitlige tilfredshed i 1. kvartal 2019

Patienttilfredshed

Vi foretager jævnligt en detaljeret undersøgelse af patienttilfredsheden, så vi kontinuerligt kan forbedre vores service. Neden for findes resultatet af den seneste patienttilfredshedsundersøgelse.

Hele 95 % af vores patienter svarer, at de føler, at personalet var velforberedt ved ankomsten, og at personalet var venligt og imødekommende.
Adspurgt om hygiejnestandarden svarer 100 % af vores patienter, at de i meget høj grad var tilfredse. Ligeledes vurderer patienterne at service er god, og at de oplever sammenhæng i deres forløb. 
Endvidere oplever patienterne, at personalet involverede dem og deres pårørende i forløbet. Patienterne vurderer ligeledes, at de havde god mulighed for at komme i kontakt med klinikken, og at informationsniveauet var højt.

Seneste patienttilfredshedsundersøgelse: 1. kvartal 2019

Hjælp os med at blive bedre

Har vi ikke gjort det godt nok? Vi lytter til dig – uanset om du ønsker at klage, vil rose os eller har en god idé.
Hvis der er sket en fejl, gør vi, hvad vi kan for at rette op på den.
Din tilbagemelding er samtidig med til at lære os, hvordan vi fremover kan blive bedre.

Tilbagemelding til ledelsen

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Patienttilfredshed

Vi foretager jævnligt en detaljeret undersøgelse af patienttilfredsheden, så vi kontinuerligt kan forbedre vores service. Neden for findes resultatet af den seneste patienttilfredshedsundersøgelse.

Hele 95 % af vores patienter svarer, at de føler, at personalet var velforberedt ved ankomsten, og at personalet var venligt og imødekommende.
Adspurgt om hygiejnestandarden svarer 100 % af vores patienter, at de i meget høj grad var tilfredse. Ligeledes vurderer patienterne at service er god, og at de oplever sammenhæng i deres forløb. 
Endvidere oplever patienterne, at personalet involverede dem og deres pårørende i forløbet. Patienterne vurderer ligeledes, at de havde god mulighed for at komme i kontakt med klinikken, og at informationsniveauet var højt.

Seneste patienttilfredshedsundersøgelse: 1. kvartal 2019

Hjælp os med at blive bedre

Har vi ikke gjort det godt nok? Vi lytter til dig – uanset om du ønsker at klage, vil rose os eller har en god idé.
Hvis der er sket en fejl, gør vi, hvad vi kan for at rette op på den.
Din tilbagemelding er samtidig med til at lære os, hvordan vi fremover kan blive bedre.

Tilbagemelding til ledelsen

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

  Kontakt os

  SPECIALISTKLINIKKEN
  Hovedvagtsgade 8, 3. sal
  1103 København K

  +45 88 80 23 28

  INFORMATION OM BETALING

  PRIVATE PATIENTER

  Betaling sker i sekretariatet i tilslutning til konsultationen eller det kirurgiske indgreb.

  Hvis du er forsikret gennem Sygeforsikringen “danmark” sender vi automatisk indberetningen til Sygeforsikringen ”danmark”.

  Såfremt din arbejdsgiver eller virksomhed ønsker at betale for dine undersøgelser og behandling, bedes du medbringe skriftlig dokumentation herfor.

  FORSIKRINGSPATIENTER

  Betaling for undersøgelse og behandling ordnes internt mellem Kæbekirurgisk Klinik og dit forsikringsselskab.

  Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der foreligger en godkendelse fra dit forsikringsselskab, inden din behandling påbegyndes. I modsat fald skal du selv betale og kan risikere, at forsikringsselskabet ikke dækker en allerede påbegyndt behandling.

  PATIENTER HENVIST FRA DET OFFENTLIGE

  Er du henvist fra det offentlige sygehusvæsen, kommunalt regi eller tilsvarende inddrages du ikke i forhold vedrørende betaling.

  Immaterielle rettigheder

  Tekster, layout, tegninger, databaser samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af Specialistklinikken.
  Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.
  Undtaget er patienters og sundhedsfagliges brug af indhold på hjemmesiden i forbindelse med aktuelle patientforløb.

  © 2019 Specialistklinikken