DET HANDLER OM

T I L L I D

En klinik fuld af specialister med erfaring

Hos os har vi samlet ekspertise indenfor tandregulering, kæbevækst og behandling af børn og voksne. Anders Niklason er uddannet Specialtandlæge i Tandregulering fra Københavns Universitet, eller ortodonti som det også kaldes, hvilket er en videregående universitetsuddannelse på tre år oveni den femårige universitetsuddannelse til tandlæge. Derudover kræver specialet mindst to års virke som almindelig tandlæge. Anders Niklason har mange års erfaring med sit speciale og behandling af særligt krævende patientforløb af børn og voksne og er desuden tilknyttet Rigshospitalets Afdeling for Kæbekirurgi og herunder Odontologisk Videncenter.

Vores kæbekirurger, ligeledes med stor erfaring inden for området kæbevækst, kæbeled, bidfunktion og muskulære lidelser står til rådighed som en del af vores interdisciplinære samarbejde.

Her på klinikken arbejder vi tæt sammen i et veletableret team med erfarne assistenter som har en gedigen videreuddannelse, viden og erfaring inden for vores særligt specialiserede område, og vi vil gøre vores yderste for, at du får den bedste oplevelse og resultat af behandlingen i vores klinik.

Specialistklinikken_65A5744 NY 1

Tandregulering og kæbekirurgi samlet et sted

I Danmark findes to anerkendte specialer indenfor odontologi, Specialtandlæge i Tandregulering og Specialtandlæge i Kæbekirurgi og det forener vi her på klinikken.

Klinikken er som den eneste tandreguleringsklinik i Danmark, akkrediteret som privathospital hvilket sikrer dig de højeste krav til kvalitet, hygiejne og patientrettigheder som nøje monitoreres af Sundhedsstyrelsen.

Klinikken råder over det mest avancerede røntgenapparatur og tilhørende software, som findes på markedet

Billeddiagnostiske undersøgelser

I Danmark er strålingsniveauet fra baggrundsstrålingen stort set konstant: omkring 3 mSv pr. år.
Med andre ord modtager alle danskere hver dag stråling fra rummet og undergrunden. Under en flyvetur vil man modtage mere stråling, end hvis man havde opholdt sig på landjorden.

Få stillet en korrekt diagnose hurtigt

Hovedparten af de scanninger, der anvendes for diagnostik af tænder og kæber, svarer til den baggrundsstråling, som en person i Danmark får på enkelte dage til få uger.

Fordelen ved at få stillet en korrekt diagnose og dermed få den rigtige behandling er større end risikoen ved en røntgenundersøgelse. Men kan den samme diagnose stilles eller behandlingsplan lægges ved brug af vanlige røntgenundersøgelser, anvender man ikke volumendata som cone beam CT.

Fordelen ved at bruge røntgenstråler overstiger derfor den negligerbare til minimale risiko, der måtte være ved at blive udsat for røntgenstråler, hvis undersøgelsesmetoden anvendes korrekt.

  Kontakt os

  SPECIALISTKLINIKKEN
  Hovedvagtsgade 8, 3. sal
  1103 København K

  +45 88 80 23 28

  INFORMATION OM BETALING

  PRIVATE PATIENTER

  Betaling sker i sekretariatet i tilslutning til konsultationen eller det kirurgiske indgreb.

  Hvis du er forsikret gennem Sygeforsikringen “danmark” sender vi automatisk indberetningen til Sygeforsikringen ”danmark”.

  Såfremt din arbejdsgiver eller virksomhed ønsker at betale for dine undersøgelser og behandling, bedes du medbringe skriftlig dokumentation herfor.

  FORSIKRINGSPATIENTER

  Betaling for undersøgelse og behandling ordnes internt mellem Kæbekirurgisk Klinik og dit forsikringsselskab.

  Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der foreligger en godkendelse fra dit forsikringsselskab, inden din behandling påbegyndes. I modsat fald skal du selv betale og kan risikere, at forsikringsselskabet ikke dækker en allerede påbegyndt behandling.

  PATIENTER HENVIST FRA DET OFFENTLIGE

  Er du henvist fra det offentlige sygehusvæsen, kommunalt regi eller tilsvarende inddrages du ikke i forhold vedrørende betaling.

  Immaterielle rettigheder

  Tekster, layout, tegninger, databaser samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af Specialistklinikken.
  Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.
  Undtaget er patienters og sundhedsfagliges brug af indhold på hjemmesiden i forbindelse med aktuelle patientforløb.

  © 2019 Specialistklinikken