Hjælp os med at lære, hvis noget går galt​

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl.

Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl. Som patient eller pårørende har du derfor mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD)

Du kan læse mere om utilsigtede hændelser her.

Din tilbagemelding er vigtig for os

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Klager og erstatning

Ønsker du at klage over den faglige behandling eller tilsidesættelse af dine patientrettigheder kan du læse mere herom på Patientombuddets hjemmeside.

Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital.

Afhængig af din skade, kan du læse mere på:

Ønsker du at klage og har brug for hjælp

Såfremt du ønsker at klage har vi forpligtet os til at hjælpe. Kontaktoplysninger på den virksomhedsansvarlige findes herunder.

Den virksomhedsansvarlige kan assistere dig i den videre proces.

  Kontakt os

  SPECIALISTKLINIKKEN
  Hovedvagtsgade 8, 3. sal
  1103 København K

  +45 88 80 23 28

  INFORMATION OM BETALING

  PRIVATE PATIENTER

  Betaling sker i sekretariatet i tilslutning til konsultationen eller det kirurgiske indgreb.

  Hvis du er forsikret gennem Sygeforsikringen “danmark” sender vi automatisk indberetningen til Sygeforsikringen ”danmark”.

  Såfremt din arbejdsgiver eller virksomhed ønsker at betale for dine undersøgelser og behandling, bedes du medbringe skriftlig dokumentation herfor.

  FORSIKRINGSPATIENTER

  Betaling for undersøgelse og behandling ordnes internt mellem Kæbekirurgisk Klinik og dit forsikringsselskab.

  Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der foreligger en godkendelse fra dit forsikringsselskab, inden din behandling påbegyndes. I modsat fald skal du selv betale og kan risikere, at forsikringsselskabet ikke dækker en allerede påbegyndt behandling.

  PATIENTER HENVIST FRA DET OFFENTLIGE

  Er du henvist fra det offentlige sygehusvæsen, kommunalt regi eller tilsvarende inddrages du ikke i forhold vedrørende betaling.

  Immaterielle rettigheder

  Tekster, layout, tegninger, databaser samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af Specialistklinikken.
  Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.
  Undtaget er patienters og sundhedsfagliges brug af indhold på hjemmesiden i forbindelse med aktuelle patientforløb.

  © 2019 Specialistklinikken